Asociace kempů České republikywww.camp-cr.cz
Asociace kempů České republiky

Certifikace  Stupně II

 
Máte již Certifikát Stupně I a chcete nadále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb pomocí pokročilejších nástrojů kvality? Zde naleznete podrobný rozpis kroků potřebných k certifikaci ve II. stupni systému. 
 
O certifikaci II. stupně může usilovat organizace, která již získala Certifikát kvality Stupně I, úspěšně zavedla kvalitu poskytovaných služeb do své každodenní činnosti, naplňuje stanovený Plán opatření a učinila rozhodnutí, že chce svou kvalitu poskytovaných služeb nadále prohlubovat.
 

Organizace provede registraci do Stupně II na webovém portále www.csks.cz. Administrátor pak přihlášeného uživatele vyzve k vyplnění formuláře/informace o pracovníkovi, který bude v dané organizaci odpovědný za zavádění prvků ČSKS a který bude jmenován Trenérem  kvality. Tento pracovník musí absolvovat školení proTrenéry kvality II. stupně a následně začne v organizaci implementovat nástroje a požadavky nutné k získání Certifikátu kvality II. stupně ČSKS.

Organizace uzavře přihlášku s certifikačním místem a současně, až bude mít splněny veškeré požadavky, zašle certifikačnímu místu potřebnou dokumentaci k posouzení. Součástí dokumentace je formulář žádosti, vize a týmový závazek, doklad o splnění sektorových technických předpokladů (vztahují-li se na organizaci), formulář procesů a formulář vyhodnoceného plánu opatření stanoveného v I. stupni. Certifikační místo prostřednictvím nezávislého hodnotitelského centra dokumentaci posoudí a zašle organizaci formuláře na realizaci dotazníkového šetření pro pracovníky a zákazníky. Organizace provede dotazníkové šetření mezi pracovníky a zákazníky a vyplněné dotazníky odešle zpět certifikačnímu místu.  To vypracuje zprávu z dotazníkového šetření a z provedeného mystery shoppingu, tzv. zprávu certifikačního místa, kterou zašle organizaci. Reakcí na zprávu certifikačního místa je zaslání nového Plánu opatření. Následuje posouzení stanoveného plánu opatření certifikačním místem a v případě kladného vyhodnocení obdrží organizace Certifikát kvality Stupně II.

 
I v tomto případě může organizace a trenér kvality využívat podpory ze strany příslušného regionálního koordinátora.

Certifikace v systému je závazkem organizace, že je připravena neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Mapa ČR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj
Kontakt

Asociace kempů ČR

Náměstí Míru 925, 538 03 Heřmanům Městec

E-mail: info@camp-cr.cz

IČ: 14892928

Manažer: Martin Písař, tel. 607 682 433 email: pisar@camp-cr.cz

Předseda asociace: Bohumil Starý, tel. 602 371 768 email: stary@camp-cr.cz

Novinky

Český systém kvality služeb

 

S výběrem správného kempu lidem pomáhají hvězdičky

Reportáž Radio Žurnálu si můžete poslechnout zde nebo si ji přečíst na stránkách na stránkách českého rozhlasu. 

 

Partneři
 
 
 
 
 
 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies