Asociace kempů České republikywww.camp-cr.cz
Asociace kempů České republiky

 Podpora činnosti asociace kempů České republiky

 
NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
 
NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU:  PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
 
Celkové náklady projektu                                                                                                     300 000,- Kč
Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady)                                           59 000,- Kč
Z toho materiální náklady (rollupy 3 ks)                                                                                20 000,- Kč
Z toho nemateriální náklady                                                                                                 221 000,- Kč
Náklady na investice celkem                                                                                                           0,- Kč
 
Výše požadované dotace celkem 210 000 tj. max. do 70 % celkových nákladů projektu
Neinvestiční dotace celkem                                                                                                  210 000,- Kč
Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady)                                           41 300,- Kč
Z toho materiální náklady (rollupy 3 ks)                                                                                14 000,- Kč
Z toho nemateriální náklady                                                                                                 154 700,- Kč
 
VÝSTUPY PROJEKTU:
A)    OSOBNÍ NÁKLADY                                                                                                 59 000,- Kč
1)      Administrativní činnost                                                                                            59 000,- Kč
V rámci projektu byly poskytnuty 3 zaměstnancům odměny na základě Dohody o provedení práce. Hodinová odměna činila 200,- Kč za hodinu. Zaměstnanci vykonávali běžnou administrativní činnost spojenou s činností Asociace kempů ČR, přípravou katalogu Camping 2017 a zajištěním účasti na veletrzích a výstavách v ČR.
 
B)    MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
1)      Propagační roll-upy k propagaci na akcích – 3 kusy                                                   20 000,- Kč
Za účelem propagace na veletrzích, výstavách, prezentačních akcích a při jednáních AKČR byly pořízeny propagační roll-upy. Byl pořízen 1 velká plachta, která slouží k zavěšení a 2 vytahovací roll-upy.
Roll-upy přispěli ke zviditelnění asociace na daných akcích.
 
C)    NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY
1)      Nájemné kanceláře                                                                                                        33 000,- Kč
V rámci projektu bylo uhrazeno nájemné a spotřebované poplatky za služby za kancelář, která je umístěna na Náměstí Míru 925 v Heřmanově Městci.
 
2)      Kancelářské potřeby                                                                                                      30 046,- Kč
V rámci činnosti asociace byly pořízený kancelářské potřeby, které slouží k běžné činnosti kanceláře.
 
3)      Účetní služby                                                                                                                 16 456,- Kč
V rámci projektu byly uhrazeny účetní služby, které souvisí s činností asociace vč. Zpracování účetní závěrky a daňového přiznání.
 
4)      Poštovné a telefonní poplatky                                                                                       4 901,- Kč
V roce 2016 byly uhrazeny také telefonní poplatky a poštovní služby (rozeslání informací o kategorizaci, pozvánky na valnou hromadu a další poštovné z partnerskými organizacemi a související s běžnou činností)
 
5)      Provoz webových stránek                                                                                             7 260,- Kč
Asociace vlastní své webové stránky www.camp-cr.cz, které slouží k propagaci samotné činnosti asociace, k poskytnutí informací o kategorizaci kempů a chatových osad a k prezentaci členských a kategorizovaných kempů.
 
6)      Cestovné                                                                                                                        9 061,- Kč
Z projektu bylo uhrazeno také cestovné, které je spojeno s jednáními s partnery, semináři. Pracovníci asociace a předseda se účastnili jednání Fóra Cestovního ruchu a Svazu obchodu a služeb cestovního ruchu. Dále jezdili na jednání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na agenturu CzechTourism a další instituce.
 
7)      Odborný seminář pro členské subjekty                                                                         30 000,- Kč
V rámci veletrhu Caravaning v Brně se uskutečnil odborný seminář pro zástupce kempů a chatových osad na téma Elektronické evidence tržeb. V rámci semináře proběhli i praktické ukázky programu, jak může EET fungovat v kempech a jejich zařízeních. Semináře se zúčastnilo 59 zástupců kempů a chatových osad.
Z projektu bylo uhrazeno pronájem prostor pro konaný seminář, lektorné, rozeslání pozvánek a občerstvení.
 
8)      Veletrhy a výstavy                                                                                                          63 280,- Kč
Během roku 2016 se asociace zúčastnila veletrhů a výstav v ČR, v rámci které proběhla propagace činnosti asociace a jeho zařízení a zajímavostí v ČR, prezentace na těchto veletrzích k představení kempů jako volnočasových areálů s kvalitním zázemím s různými typy ubytování. V rámci veletrhů byly rozdávány potencionálním návštěvníkům katalogy Camping včetně propagačních materiálů jednotlivých kempů. V rámci pozvánek do kempů byly představovány a propagovány i zařízení v okolí kempů. ČÍMŽ docházelo k pozváním i do regionů a k posílení celkové ekonomické stability regionů.
AKČR se v roce 2016 zúčastnila následujících veletrhů:
 
Název veletrhu
 
Místo
 
Datum
 Go - Region Tour
 Brno
 14. - 17. 01. 2016
 TOURISM EXPO
 Výstavitě Flora, Olomouc
 22. - 24. 01. 2016
 FOR Fishing
 PVA Expo, Praha
 11. - 14. 02. 2016
 Holiday World
 Výstaviště Holešovice, Praha
 18. - 21. 02. 2016
 Dovolená a Region, Lázeňství
 Výstaviště Černá Louka, Ostrava
 04. - 06. 03. 2016
 Infotour a Cykloturistika
 Aldis, Hradec  Králové
 11. - 12. 03. 2016
 Euroregion Tour
 Jablonec nad Nisou
 17. - 19. 03. 2016
 FOR Caravan    
 PVA Expo, Praha
 01. - 03. 04. 2016
Regiony
Lysá nad Labem
21. – 24.4.2016
 Caravaning
 Brno
 03. - 06. 11. 2016
 
V rámci realizace projektu byly uhrazeny účastnické poplatky, ubytování osob, kteří zajišťovali chod stánku a doprava na výše uvedené veletrhy.
 
 
9)      Účast v národních organizacích – členské poplatky                                                27 000,- Kč
Asociace je členem profesních organizací, tak aby mohla vhodně zastávat zájmy a prosazovat potřeby svých členských organizací a měla i určitou možnost promlouvat do připravované legislativy.
-          Fórum cestovníhu ruchu                                                                                           15 000,- Kč
-          Svaz obchodu a služeb Cestovního ruchu                                                                12 000,- Kč
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI AKČR 2016

 

 

 

Mapa ČR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj
Kontakt

Asociace kempů ČR, z. s.

Konopáč 37, 538 03 Heřmanům Městec

E-mail: info@camp-cr.cz

IČ: 14892928

Manažer: Martin Písař, tel. +420607 682 433 email: pisar@camp-cr.cz

Předseda asociace: Jan Zikmunda, tel. +420 728 258 459, email: janzikin@seznam.cz 

I. místopředseda asociace: Pavel Svoboda, tel. +420 773 666 767, e-mail: pavel.svoboda@vranovska-plaz.cz
II. místopředseda asociace Pavel Hess, tel. +420 602 277 901, email: info@CampingOase.cz
Novinky

Výstavy a veletrhy zajišťované Asociací kempů ČR:

Holiday World, Praha Holešovice - 15. – 17. 03. 2024                                                          
FOR Caravan, Praha Letňany - 15. – 17. 03. 2024                    
             
Caravaning, Brno - 24.–27. 10. 2024

Získejte známku Q – Pečujeme o kvalitu pro svůj podnik a ukažte, že vám na kvalitě služeb záleží. 

Nyní máte možnost o značku kvality zažádat a tím získat konkurenční výhodu před ostatními. Program kvality „Pečujeme o kvalitu“ podporuje rozvoj a zajištění kvality ve službách.  
 
Získat jej mohou poskytovatelé služeb, kteří se neustále zabývají otázkami kvality a každý den dělají maximum v zájmu svých hostů. 
Připojte se i Vy do oficiální české klasifikace kvality služeb! 
 
Více informací naleznete zde.

S výběrem správného kempu lidem pomáhají hvězdičky

Reportáž Radio Žurnálu si můžete poslechnout zde nebo si ji přečíst na stránkách na stránkách českého rozhlasu. 

 

Partneři
 
 
 
 
 
   

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies